INFORMACJA O KLASACH SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się rekrutacja do klas sportowych w następujących szkołach:

 

Szkoła Podstawowa nr 8-nabór do klasy 4 piłka nożna we współpracy z klubem piłkarskim Calisia14

Szkoła Podstawowa nr 10 -nabór do klasy 7 piłka ręczna we współpracy  z klubem UKS NIKE

Szkoła Podstawowa nr 17-nabór do klasy 4 ogólnosportowej ukierunkowanej na lekką atletykę, nabór do klasy 7

w specjalności lekkoatletyka we współpracy z klubem UKS 12

 Szkoła Podstawowa nr 18-nabór do klasy 4 piłka nożna we współpracy z KKS, kontynuacja w klasie 7 specjalności

piłka siatkowa we współpracy z UKS Augustynki i UKS Grom

Szkoła Podstawowa nr 24- nabór do klasy 7 piłka siatkowa we współpracy z  UKS Amber